Kompletta lösningar


IETV har lång erfarenhet av kontroll- och kraftlösningar till vattenkraften. Vi kan förse dig med det system som passar just din anläggning och dina behov. Kanske har ni ett litet behov av övervakning och larmhantering eller också vill ni ha full kontroll och kunna styra hela anläggningen från Kina. Allt är möjligt.

Genom åren har vi levererat lösningar åt samtliga större aktörer på den svenska vattenkraftsmarknaden, både upprustningar och nybyggnationer. Våra egenutvecklade produkter och lösningar som magnetisering, fjärrsystem och köroptimering mot energipriser ger oss stort utrymme att lösa komplexa problem in-house. Som leverantörsoberoende aktör väljer vi de produkter och gränssnitt som är lämpligast för er.

Tjänster

Totalentreprenad
På IETV har vi flera decenniers erfarenhet av olika typer av automations- och elkraftsprojekt. Vi har genomfört en stor mängd totalentreprenader till vattenkraftsbeställare, från planering till drift.

Kraftlösningar
Tack vare vår bredd kan vi förse er kompletta kraftlösningar inom låg- och högspänning.  Våra ingenjörer och tekniker har specialistkompetens inom bl.a. kraftproduktion, transmission, distribution, reservkraft samt kraftförsörjning.

Selektivitetsplanering
En korrekt reläskyddsplanering garanterar att utrustningen fungerar korrekt, fel detekteras snabbt och anläggningens utrustning är säkrad. Kort sagt så räcker det ej med dyra reläskydd och andra skydd om de ej är korrekt inställda. IETV kan hjälpa er med inställningarna så att er anläggnings skyddsfunktion garanteras.

Reläskyddsprovning
Har du koll på om din anläggning löser som den ska? IETV har lång erfarenhet av reläskyddsprovning och är inte fabrikatsbundna.

Vi har erfarenhet från de flesta skyddsfunktionerna som används på marknaden och en rad olika skyddsterminaler från olika tillverkare. Protokoll lämnas i önskat format; Excel, PDF, OCC etc. IETV har reläprovningsutrustning från Programma, ISA och Omicron.

Utbildning
Håll er uppdaterade med våra kurser. Vi har utbildningar inom många områden. Fråga oss om kursutbudet eller be om en skräddarsydd kurs efter era behov.​

Kontakt Vattenkraft


Roland Johansson
+46 321 53 19 02
roland@ietv.se

Produkter


Kontrollutrustning

Med IETVs automationslösningar erhåller du en maximal drifttid utifrån dina behov och möjligheter. Våra erfarenheter är integrerade i utrustningen för att ge dig en så pålitlig, oberoende och framtidssäker anläggning som möjligt.
Vårt totalsäkerhetstänkande ger dig maximal drifttid och kontroll och vår redundanta utlösningsteknik minimerar risken för att utrustning förstörs.

Fjärrlösning

IETVs fjärrlösningar är anpassade efter dina behov. I vissa fall är behovet en enkel hemsida för att många intressenter snabbt ska kunna få en överblick. I andra fall vill man kunna styra kraftverken från en driftscentral eller med smarta mobiltelefoner från hela världen. Vi har lång erfarenhet av många olika lösningar.
Vill du inte bygga upp en egen driftcentral kan du dela på serverkostnaden med andra och koppla upp dig mot vår server.

Virtuella kraftverk

Ett virtuellt kraftvek är flera mindre kraftverk sammankopplade till ett stort. Man erhåller en redundant elproduktion spridd över ett större geografiskt område samt en större effektenhet som kan användas då elnätet är i behov av effektreserv. IETV har en lösning i molnet som möjliggör sammankoppling av flera kraftverk.

Rapporteringsmodul

Systemet optimerar drift och underhåll på flera sätt både centralt och lokalt. Det loggar drifttider och utnyttjandegrad för att hitta korrekt serviceintervall. En ronderingslogg möjliggör informationsspridning till serviceorganisationen och även instruktioner för ny personal finns tillgänglig.

EMx Magnetiseringsfamilj

Magnetiseringsutrustningen är en förutsättning för att erhålla en säker funktion hos en synkronmaskin och en säker magnetiseringsutrustning innebär en rad fördelar. Våra kunder finns inom kraftförsörjning till järnväg, kraftproduktion och industri. IETV har flera magnetiseringslösningar med varierande funktionsgrad som fungerar utmärkt både stand-alone eller integrerat i andra system.

EPK Elpriskörning

Varje dag erhålls morgondagens elpriser på timbasis. Vårt autonoma system tar hänsyn till dessa priser och optimerar vattenkraftverkets produktion mot de timmar då man får bäst betalt.

EVA Vibrationsövervakning

Vibrationsmätning är ett beprövat sätt att förebygga och felsöka problem på en maskin. Olika typer av fel ger olika vibrationsfrekvenser. Med EVA erhålls full kontroll på maskinen samt kontinuerlig statusuppdatering på vibrationerna. Produktbeskrivning EVA är ett universellt vibrationssystem för roterande maskiner. Vibrationerna erhålls som signaler som senare FFT (Fast Fourier Transform) behandlas.

Mätinsamlingssystem

För att kunna analysera och korrigera störningar behövs pålitlig och noggrann mätinsamling anpassad efter driftsfallet och situationen. Datan kan ex.v. användas till kalibrering, forskning, driftfallsanalyser eller identifiering av felkällor. IETV:s mätinsamlingssystem är mobila eller fasta och anpassas efter de behov som finns. Vi använder National Instruments mätkort med 16 bitars upplösning och har egenutvecklade mätkort för optimering av önskade sekundärvärden. Programmering är utvecklad i LabView.

Knaggband

För att kunna övervaka varvtalet på en axel till asynkrona eller synkrona generatorer eller motorer används knaggband. IETV levererar högkvalitativa band som skruvas fast på axeln. Induktiva givare överför signalen till den utrustning som övervakar varvtalet.

Referenser