Vår historia

Varje företag har sin historia, sin speciella särprägel och arbetar utifrån helt egna erfarenheter. Så är det med IETV också. Efter att ha arbetat fem år på ett serviceföretag beslutade jag att starta eget. IETV bildades 1985, och de första uppdragen bestod i huvudsak av service till textilindustrin.

Antalet kunder ökade och vi fick allt fler förfrågningar på specialtillverkade produkter inom textilsektorn. Ökad efterfrågan av våra tjänster gjorde att vi kunde nyanställa personal och flytta in i större lokaler. Via rekommendationer från textilbranschen fick vi nya uppdrag, både från maskinbyggare och verkstadsindustrin.

Idag finns vi i egna, nya lokaler och har kapacitet för automation, övervakning/fjärrstyrning, programmering och produktion av styrsystem och elskåp. De viktigaste orsakerna till att vi lyckats är att vi är ett kundnära företag med snabb service och skräddarsydda lösningar till våra uppdragsgivare. Kvalitet och kompetens är våra bästa verktyg!

Magnus Carlsson, Senior advisor

IETV AB

Handbok - Kvalitet, miljö, arbetsmiljö

Kvalitet & Miljö

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitets- och miljöpolicys följs.

IETVs Kvalitetspolicy bygger i hög grad på det faktum att en produkts lönsamhet ofta avgörs redan av kvaliteten på specifikations- och utvecklingsarbetet. Det är därför av högsta vikt att vi i vårt arbete gör rätt från början. Det höjer IETVs lönsamhet och konkurrenskraft, och framför allt höjer det våra kunders lönsamhet och konkurrenskraft.
För att uppnå rätt kvalitet och tillfredsställa våra kunders, och även deras kunders, krav och förväntningar måste vi ha en helhetssyn i våra utvecklingsprojekt, och ett framtidsansvar för våra produkter.
Det innebär t.ex. att produktionsanpassning, användarvänlighet, driftsäkerhet, anpassning till gällande EMC-LVD normer, säkerhetskrav mm, ska planeras in redan på ett tidigt specifikation/konstruktionsstadium.

Dokument om spårbarhet till våra produkters underleverantörer, ansvariga hos oss, övriga gällande arbetsunderlag skall alltid föras och finnas tillgängligt för både oss själva och våra kunder.

En IETV-konstruktion/produkt ska vara testad och verifierad samt väl dokumenterad. Vi eftersträvar att ständigt förbättra vår verksamhet så att vi ökar vår effektivitet, kompetenshöjer vår personal på så sätt att en höjning av kvaliteten på våra tjänster genereras.

Krister Karlsson
VD

IETV AB

Handbok - Kvalitet, miljö, arbetsmiljö