Innovativ Kraftförsörjning


Det finns mycket att göra för att energieffektivisera och automatisera kraftförsörjningen till järnvägen. IETV har både kompetensen och erfarenheten som krävs för att driva stora komplexa projekt. Våra egenutvecklade produkter och lösningar minskar driftskostnader, energi- samt effektförbrukning drastiskt. Med oss får ni flera decenniers erfarenhet av projektledning inom energi- och kraft där vi är med och driver branschens utveckling. Som leverantörsoberoende aktör väljer vi de produkter och gränssnitt som är lämpligast för er. Har ni ett problem så har vi en lösning.

Tjänster

Totalentreprenad
På IETV har vi flera decenniers erfarenhet av olika typer av automations- och elkraftsprojekt. Vi har genomfört en stor mängd totalentreprenader till järnvägsbeställare, från planering till drift.

Kraftlösningar
Tack vare vår bredd kan vi förse er kompletta kraftlösningar inom låg- och högspänning.  Våra ingenjörer och tekniker har specialistkompetens inom bl.a. kraftproduktion, transmission, distribution, reservkraft samt kraftförsörjning.

Stationskontroll
Stationskontrollen möjliggör styrning av omformarstationens samtliga enheter. IETV har ett eget koncept för styr- och övervakningsutrustning av stationskontroll komplett med hård- och mjukvara.

Selektivitetsplanering
En korrekt reläskyddsplanering garanterar att utrustningen fungerar korrekt, fel detekteras snabbt och anläggningens utrustning är säkrad. Kort sagt så räcker det ej med dyra reläskydd och andra skydd om de ej är korrekt inställda. IETV kan hjälpa er med inställningarna så att er anläggnings skyddsfunktion garanteras.

Reläskyddsprovning
Har du koll på om din anläggning löser som den ska? IETV har lång erfarenhet av reläskyddsprovning och är inte fabrikatsbundna.

Vi har erfarenhet från de flesta skyddsfunktionerna som används på marknaden och en rad olika skyddsterminaler från olika tillverkare. Protokoll lämnas i önskat format; Excel, PDF, OCC etc. IETV har reläprovningsutrustning från Programma, ISA och Omicron.

Utbildning
Håll er uppdaterade med våra kurser. Vi har utbildningar inom många områden. Fråga oss om kursutbudet eller be om en skräddarsydd kurs efter era behov.​

Kontakt Järnväg


Krister Karlsson
+46 321 53 19 09
krister@ietv.se


Samtliga våra produkter stöder InVS ett momentanvärdessystem på 1mS med störskrivare.

Produkter


Kontrollutrustning

Med IETVs automationslösningar erhåller du en maximal drifttid utifrån dina behov och möjligheter. Våra erfarenheter är integrerade i utrustningen för att ge dig en så pålitlig, oberoende och framtidssäker anläggning som möjligt.
Vårt totalsäkerhetstänkande ger dig maximal drifttid och kontroll och vår redundanta utlösningsteknik minimerar risken för att utrustning förstörs.

EMx Magnetiseringsfamilj

Magnetiseringsutrustningen är en förutsättning för att erhålla en säker funktion hos en synkronmaskin och en säker magnetiseringsutrustning innebär en rad fördelar. Våra kunder finns inom kraftförsörjning till järnväg, kraftproduktion och industri. IETV har flera magnetiseringslösningar med varierande funktionsgrad som fungerar utmärkt både stand-alone eller integrerat i andra system.

Start/Stopp automatik

Start- och stoppautomatik minimerar tomgångskörningen av omformarstationerna, vilket minimerar energiförbrukning och slitage.
Styrningsprincipen är ett körschema grundat på tidigare belastningar. Startautomatiken tar hänsyn till toppbelastningar och omformarstationens grundbelastning.

Lastdelning

IETV har ett system som möjliggör effektivare energiförbrukning och mindre slitage på omformarenheterna. Laster kan fördelas både mellan olika omformarstationer och individuellt mellan omformare i varje station.

Analysverktyg

Vår egenutvecklade mjukvara för störningsanalys och felsökning optimerar driftsorganisationen och minimerar nedtider.

EVA Vibrationsövervakning

Vibrationsmätning är ett beprövat sätt att förebygga och felsöka problem på en maskin. Olika typer av fel ger olika vibrationsfrekvenser. Med EVA erhålls full kontroll på maskinen samt kontinuerlig statusuppdatering på vibrationerna. Produktbeskrivning EVA är ett universellt vibrationssystem för roterande maskiner. Vibrationerna erhålls som signaler som senare FFT (Fast Fourier Transform) behandlas.

ERx Reläskyddsfamilj

ERx multiskyddfamiljen är en ny generation integrerade reläskydd för 16 2/3 Hz som inkluderar diff-, jordfels- och överströmsskydd. Ett modernt HMI med en touchskärm möjliggör felsökning och uppföljning både på site samt via fjärrgränssnitt. En pålitlig händelselista sänker driftskostnader och antalet sitebesök. Den integrerade designen sparar plats i anläggningen.

Mätinsamlingssystem

För att kunna analysera och korrigera störningar behövs pålitlig och noggrann mätinsamling anpassad efter driftsfallet och situationen. Datan kan ex.v. användas till kalibrering, forskning, driftfallsanalyser eller identifiering av felkällor. IETV:s mätinsamlingssystem är mobila eller fasta och anpassas efter de behov som finns. Vi använder National Instruments mätkort med 16 bitars upplösning och har egenutvecklade mätkort för optimering av önskade sekundärvärden. Programmering är utvecklad i LabView.

Rapporteringsmodul

Systemet optimerar drift och underhåll på flera sätt både centralt och lokalt. Det loggar drifttider och utnyttjandegrad för att hitta korrekt serviceintervall. En ronderingslogg möjliggör informationsspridning till serviceorganisationen och även instruktioner för ny personal finns tillgänglig.

Referenser