Står ni still kommer vi direkt


Vi hjälper svensk industri att producera kontinuerligt och mer effektivt. Vi finns lokalt där våra kunder finns. Vår kompetens gör att vi kan utveckla både ditt underhåll och din produktionsanläggning. Tjänsterna levereras i form av dokumenterade koncept och kommersiellt partnerskap med våra kunder. Hälsa, miljö och säkerhet är en viktig del av vårt erbjudande.


.

Tjänster

Akutservice och ombyggnation
När din maskin står still är det ofta bråttom och där kan vi med vår lokala närvaro och breda kompetens snabbt hjälpa till. Likaså när du söker en partner som kan bygga om eller anpassa din anläggning.

Energianalys
I en allt mer konkurrensutsatt värld kan det vara svårt att vara lönsam. 30 – 40% av elen inom industrin går till spillo, en lösning kan vara att minska kostnaderna och då är en Energianalys en bra början.

Förebyggande underhåll
Med ökade effektivitetskrav blir effekterna av oplanerade stillestånd allt mer uppenbara. Det går att göra mycket för att begränsa antalet stopp och minska skadeverkningarna.

PLC
Vi kan programmera PLC-system och driftsätta automatiseringsutrustningar för montering, hantering och bearbetning samt kontroll- och testutrustningar.

Utbildning
Håll er uppdaterade med våra kurser. Vi har utbildningar inom många områden. Fråga oss om kursutbudet eller be om en skräddarsydd kurs efter era behov.​

Totalentreprenad
På IETV har vi flera decenniers erfarenhet av olika typer av automations- och elkraftsprojekt. Vi har genomfört en stor mängd totalentreprenader till vattenkraftsbeställare, från planering till drift.

Kraftlösningar
Tack vare vår bredd kan vi förse er kompletta kraftlösningar inom låg- och högspänning.  Våra ingenjörer och tekniker har specialistkompetens inom bl.a. kraftproduktion, transmission, distribution, reservkraft samt kraftförsörjning.

Kontakt Industri


Mikael Dahl
+46 321 53 19 16
mikael.dahl@ietv.se


Produkter


Automationslösning

Tack vare vår breda kompetens skapar vi en lösning anpassad för dig där större aktörer kanske vill använda en färdig och onödigt avancerad produkt.

Fjärrlösning

IETVs fjärrlösningar är anpassade efter dina behov. I vissa fall är behovet en enkel hemsida för att många intressenter snabbt ska kunna få en överblick. I andra fall vill man kunna styra kraftverken från en driftscentral eller med smarta mobiltelefoner från hela världen. Vi har lång erfarenhet av många olika lösningar.

EMx Magnetiseringsfamilj

Magnetiseringsutrustningen är en förutsättning för att erhålla en säker funktion hos en synkronmaskin och en säker magnetiseringsutrustning innebär en rad fördelar. Våra kunder finns inom kraftförsörjning till järnväg, kraftproduktion och industri. IETV har flera magnetiseringslösningar med varierande funktionsgrad som fungerar utmärkt både stand-alone eller integrerat i andra system.

Referenser