UPPFÖRANDEKOD

Vår vision är att vara ledande inom tekniklösningar för en hållbar morgondag.

För att leva upp till vår vision behöver vi ständigt utvecklas men aldrig genom att tumma på ett ansvarsfullt företagande.

I vår uppförandekod sammanfattar vi hur vi alla ska agera för att
bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt vis.
Addtechs decentraliserade organisation bygger på frihet under
ansvar. Vi ger stor individuell frihet men ställer också tydliga krav.
I uppförandekoden har vi vår gemensamma grund för vårt
ansvarsfulla företagande. Med en gemensam grund att stå på blir
det lättare för var och en att ta ansvar.