Totalentreprenad inom elkraftsprojekt

På IETV har vi flera decenniers erfarenhet av olika typer av automations- och elkraftsprojekt. Vi har genomfört en stor mängd totalentreprenader till järnvägsbeställare, från planering till drift.

Kontakta oss

Krister Karlsson
+46 321 53 19 09
krister@ietv.se

Övriga tjänster

Krister Karlsson

VD