Rapporteringsmodul - optimerar drift och underhåll, både centralt och lokalt.

Systemet optimerar drift och underhåll på flera sätt både centralt och lokalt. Det loggar drifttider och utnyttjandegrad för att hitta korrekt serviceintervall. En ronderingslogg möjliggör informationsspridning till serviceorganisationen och även instruktioner för ny personal finns tillgänglig.

Krister Karlsson

VD