Mätinsamlingssystem - analysera och korrigera störningar

För att kunna analysera och korrigera störningar behövs pålitlig och noggrann mätinsamling anpassad efter driftsfallet och situationen. Datan kan ex.v. användas till kalibrering, forskning, driftfallsanalyser eller identifiering av felkällor. IETV:s mätinsamlingssystem är mobila eller fasta och anpassas efter de behov som finns. Vi använder National Instruments mätkort med 16 bitars upplösning och har egenutvecklade mätkort för optimering av önskade sekundärvärden. Programmering är utvecklad i LabView.

Krister Karlsson

VD