EVA Vibrationsövervakning - förebygga och felsöka problem på en maskin

Vibrationsmätning är ett beprövat sätt att förebygga och felsöka problem på en maskin. Olika typer av fel ger olika vibrationsfrekvenser. Med EVA erhålls full kontroll på maskinen samt kontinuerlig statusuppdatering på vibrationerna. Produktbeskrivning EVA är ett universellt vibrationssystem för roterande maskiner. Vibrationerna erhålls som signaler som senare FFT (Fast Fourier Transform) behandlas.

Krister Karlsson

VD