Denna integritetspolicy avser att informera om behandlingen av personuppgifter som sker på denna hemsida (www.ietv.se fortsatt benämnd ”Hemsidan”), liksom att informera om de principer som styr när IETV AB (”IETV AB” eller ”vi”) behandlar personuppgifter vid exempelvis utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns under fliken Kontakt oss på Hemsidan.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

 • De personuppgifter IETV AB samlar in är sådana du anger vid registrering för utskick av nyhetsbrev eller vid anmälan till kurser, seminarier eller andra evenemang som IETV AB anordnar. De uppgifter IETV AB i sådant fall insamlar är namn, e-postadress och i förekommande fall arbetsgivare och faktureringsadress. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.
 • Vi använder verktyget Google analytics för att mäta trafiken på Hemsidan och för att utvärdera Hemsidans funktionalitet. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress insamlas, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på Hemsidan och vad du klickar på. Detta insamlas och överförs till IETV AB. Inför denna behandling har en intresseavvägning gjorts och vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen.
 • Vi publicerar ibland fotografier på Hemsidan från evenemang vi arrangerar eller deltar i. Dessa fotografier kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Innan publicering gör vi dock alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänsligt. När vi bedömer att så inte är fallet publiceras fotografiet, för att informera om det evenemang eller liknande under vilket fotografiet är taget.

BEHANDLINGEN

 • IETV AB är måna om din integritet och det är därför viktigt för IETV AB att all behandling sker på ett korrekt vis i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat, och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.
 • Om du vill veta vilka personuppgifter IETV AB behandlar om dig har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att IETV AB:s behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt på Hemsidan.
 • Utöver vad som framgår ovan kommer IETV AB inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.
 • Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss finner du kontaktuppgifter under fliken Kontakt på Hemsidan.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

 • Perioden för hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken sorts behandling det är fråga om, behandlingen sker i allmänhet till dess vi uppnått vårt ändamål med behandlingen, vilket följer dessa principer.
 • Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev vill vi skicka till dig så länge du vill ta emot dem. Det lättaste sättet för oss att ta reda på detta är att du avregistrerar dig från framtida utskick om du skulle komma fram till att du inte längre vill ha dem. Vi följer dock upp alla våra utskick internt, och skulle det visa sig att du inte öppnat utskicken eller på annat sätt förhållit dig passiv till dem under en kontinuerlig period av 1 år (ett år) förbehåller vi oss rätten att gallra dina personuppgifter ur våra system. Du är dock alltid varmt välkommen att registrera dig igen.
 • De personuppgifter vi samlar in inför seminarier, kurser eller andra evenemang behöver vi för att administrera evenemanget ifråga, och i förekommande fall skicka ut information eller eventuella åhörarkopior innan eller efter evenemanget. Vi lagrar därför dina personuppgifter även efter avslutat evenemang.
 • Personuppgifter som insamlas via vår hemsida eller i mejlkonversation lagras hos vår hostingleverantör Hanngren/Oderland i Göteborg.

 

Om cookies (kakor)

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som  innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren.

Det finns två typer av cookies

 • Den ena lagras tillfälligt på din dator under tiden du är inne och surfar på en sida. Den försvinner när du stänger din webbläsare.
 • Den andra typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen.

Cookies på www.ietv.se

På www.ietv.se används cookies för att ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Bland annat används cookies för att mäta trafik med Google Analytics.

Om du inte vill använda cookies kan du göra inställningar i din webbläsare för att undvika dem. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

»Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida

»Mer info om hur Google jobbar med insamlade data hittar ni här