IETV förbereder västkustbanan för mer tågtrafik

Tågtrafiken växer och Västkustbanan ska byggas ut med dubbelspår och tunnel under centrum. Resan mellan Göteborg till Malmö och Köpenhamn går snabbare när fler tåg får plats. För att framtidssäkra kraftförsörjningen har omformarstationen i Varberg utökats med IETV som totalentreprenör.

Ny ställverksbyggnad

Utbyggnadsprojektet för en extra roterande omformare innehöll bland annat:

  • Tillhörande enfas utomhustransformator
  • Ombyggnad av inkommande högspänningsnät med nytt 6 kV ställverk i ny ställverksbyggnad
  • Ny ventilation för den extra omformaren
  • Nytt styrsystem för hela stationen med ny stationsdator och HMI system
  • Utbyggnad av manuella kontrolltavlan
  • Redundans av lokalkraft med extra lokalkraftstransformator
  • Nya frånskiljare med förberedande matning till Varbergs bangård
  • Utbyggnad av brandlarmsystemet
Utomhustransformator
Nya stolpfrånskiljare

Stationen är nu driftsatt och fullt operativ. ”IETV har visat att vi kan hantera stora och komplexa projekt i totalentreprenad”, säger Roland Johansson – teknisk projektledare på IETV.