Kompletta lösningar

IETV har lång erfarenhet av kontroll- och kraftlösningar till vattenkraften. Vi kan förse dig med det system som passar just din anläggning och dina behov. Kanske har ni ett litet behov av övervakning och larmhantering eller också vill ni ha full kontroll och kunna styra hela anläggningen från Kina. Allt är möjligt.

Genom åren har vi levererat lösningar åt samtliga större aktörer på den svenska vattenkraftsmarknaden, både upprustningar och nybyggnationer. Våra egenutvecklade produkter och lösningar som magnetisering, fjärrsystem och köroptimering mot energipriser ger oss stort utrymme att lösa komplexa problem in-house. Som leverantörsoberoende aktör väljer vi de produkter och gränssnitt som är lämpligast för er.

Roland Johansson
Vattenkraft

+46 321 53 19 02
roland@ietv.se

Produkter

Kontrollutrustning

Med IETVs automationslösningar erhåller du en maximal drifttid utifrån dina behov och möjligheter. Våra erfarenheter är integrerade i utrustningen för att ge dig en så pålitlig, oberoende och framtidssäker anläggning som möjligt.
Vårt totalsäkerhetstänkande ger dig maximal drifttid och kontroll och vår redundanta utlösningsteknik minimerar risken för att utrustning förstörs.

EMx Magnetiseringsfamilj

Magnetiseringsutrustningen är en förutsättning för att erhålla en säker funktion hos en synkronmaskin och en säker magnetiseringsutrustning innebär en rad fördelar. Våra kunder finns inom kraftförsörjning till järnväg, kraftproduktion och industri. IETV har flera magnetiseringslösningar med varierande funktionsgrad som fungerar utmärkt både stand-alone eller integrerat i andra system.

Start/Stopp automatik

Start- och stoppautomatik minimerar tomgångskörningen av omformarstationerna, vilket minimerar energiförbrukning och slitage.
Styrningsprincipen är ett körschema grundat på tidigare belastningar. Startautomatiken tar hänsyn till toppbelastningar och omformarstationens grundbelastning.

Analysverktyg

Vår egenutvecklade mjukvara för störningsanalys och felsökning optimerar driftsorganisationen och minimerar nedtider.

EVA Vibrationsövervakning

Vibrationsmätning är ett beprövat sätt att förebygga och felsöka problem på en maskin. Olika typer av fel ger olika vibrationsfrekvenser. Med EVA erhålls full kontroll på maskinen samt kontinuerlig statusuppdatering på vibrationerna. Produktbeskrivning EVA är ett universellt vibrationssystem för roterande maskiner. Vibrationerna erhålls som signaler som senare FFT (Fast Fourier Transform) behandlas.

ERx Reläskyddsfamilj

ERx multiskyddfamiljen är en ny generation integrerade reläskydd för 16 2/3 Hz som inkluderar diff-, jordfels- och överströmsskydd. Ett modernt HMI med en touchskärm möjliggör felsökning och uppföljning både på site samt via fjärrgränssnitt. En pålitlig händelselista sänker driftskostnader och antalet sitebesök. Den integrerade designen sparar plats i anläggningen.

Mätinsamlingssystem

För att kunna analysera och korrigera störningar behövs pålitlig och noggrann mätinsamling anpassad efter driftsfallet och situationen. Datan kan ex.v. användas till kalibrering, forskning, driftfallsanalyser eller identifiering av felkällor. IETV:s mätinsamlingssystem är mobila eller fasta och anpassas efter de behov som finns. Vi använder National Instruments mätkort med 16 bitars upplösning och har egenutvecklade mätkort för optimering av önskade sekundärvärden. Programmering är utvecklad i LabView.

Rapporteringsmodul

Systemet optimerar drift och underhåll på flera sätt både centralt och lokalt. Det loggar drifttider och utnyttjandegrad för att hitta korrekt serviceintervall. En ronderingslogg möjliggör informationsspridning till serviceorganisationen och även instruktioner för ny personal finns tillgänglig.

Tjänster