Står ni still kommer vi direkt

Vi hjälper svensk industri att producera kontinuerligt och mer effektivt. Vi finns lokalt där våra kunder finns. Vår kompetens gör att vi kan utveckla både ditt underhåll och din produktionsanläggning. Tjänsterna levereras i form av dokumenterade koncept och kommersiellt partnerskap med våra kunder. Hälsa, miljö och säkerhet är en viktig del av vårt erbjudande.

Kontakta oss

Per Gustafsson
Industri

+46 321 53 19 51
per.gustafsson@ietv.se

Dokument

Produkter

Automationslösning

Tack vare vår breda kompetens skapar vi en lösning anpassad för dig där större aktörer kanske vill använda en färdig och onödigt avancerad produkt.

Fjärrlösning

IETVs fjärrlösningar är anpassade efter dina behov. I vissa fall är behovet en enkel hemsida för att många intressenter snabbt ska kunna få en överblick. I andra fall vill man kunna styra kraftverken från en driftscentral eller med smarta mobiltelefoner från hela världen. Vi har lång erfarenhet av många olika lösningar.

EMx Magnetiseringsfamilj

Magnetiseringsutrustningen är en förutsättning för att erhålla en säker funktion hos en synkronmaskin och en säker magnetiseringsutrustning innebär en rad fördelar. Våra kunder finns inom kraftförsörjning till järnväg, kraftproduktion och industri. IETV har flera magnetiseringslösningar med varierande funktionsgrad som fungerar utmärkt både stand-alone eller integrerat i andra system.

Tjänster

Krister Karlsson

VD