Addtech förvärvar IETV Elektroteknik AB

Pressmeddelande 2021-03-15

Ägarna till IETV Elektroteknik AB (IETV) har den 12 mars 2021 tecknat avtal om att sälja samtliga aktier till den börsnoterade Addtech koncernen. Efter tillträde, som sker under maj månad, kommer IETV att drivas i Addtechs affärsområde Addtech Energy. I Addtech Energy finns närliggande verksamhet till den som bedrivs i IETV både inom järnvägs- och vattenkraftsektorn samt även inom området elektrisk transmission och distribution.

Majoriteten av de tidigare ägarna till IETV kommer att fortsätta inom sina specialistområden även efter förvärvet. Addtech planerar inga förändringar i IETV:s verksamhetsinriktning eller lokalisering, och Krister Karlsson fortsätter som VD.

-Med Addtech får vi en stark och långsiktig ägare som kan bidra till en fortsatt tillväxt och utveckling. Addtech Energy har kunskap och förståelse för verksamheten och kan bidra till att utveckla oss, både inom befintliga och nya marknadsområden. Många av de marknadssektorer där vi verkar står inför stora förändringar när samhället ska anpassas till hållbar energiförbrukning. Med Addtech som ägare får vi får de bästa förutsättningar att vara en stark partner till kunder och leverantörer i den omställningen, säger Krister Karlsson

För Addtechs del innebär förvärvet att affärsområdet Addtech Energy bygger en starkare position inom underhåll, service och prestandahöjning av elanläggningar inom järnvägs-, vattenkraft-, industri- och eldistributionssystem.

Krister Karlsson, VD

Frågor besvara av Krister Karlsson, VD, 070-527 71 93 krister@ietv.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Andersén, Affärsområdeschef Addtech. Karl Zellner, Vice Affärsområdeschef Addtech. Krister Karlsson, VD IETV Elektroteknik AB