Vi från IETV vill ge Er alla ett Stort tack för detta år!
Vår Caroline som jobbar hos oss, kämpar med sin sjukdom Diabetes varje dag.
Så i stället för julgåvor väljer vi i år att skänka pengar till Diabetesfonden.
Så genom detta önskar vi er alla
En God Jul och Ett Gott Nytt År!