Oppdals omformarstation blir den 15e i raden som IETV leverar inom ramavtalet med BaneNOR i Norge. Samtliga stationer har uppgraderats medan de gamla stationerna varit i full drift.

Ramavtalet löper sedan 2014 och avser kompletta leveranser av ny styr- och kontrollutrustning samt ställverksfunktioner till strömförsörjningsenheter för tåg till BaneNOR i Norge.