Ordern omfattar 23 omformarstationer i Sverige och ordervärdet är cirka 30 miljoner.

”Energibesparing och minskat slitage gör att återbetalningstiden är kort”, säger Lars Christofferson på IETV.

Systemet består av en kombinerad start- och stoppautomatik samt lastdelning. Det första innebär att tågen får rätt effekt när de behöver det och det senare att rätt enhet levererar effekten.

Onödig drift av energilevererande enheter minskar både energiuttag och slitage.

Start- och stoppautomatiken använder loggade värden på tidigare topp- och grundbelastningar samt direktstyrning mot rådande last som grund för ett repetitivt prognossystem. Systemet tar även hänsyn till aktuella tåglaster på linjen.

Lastdelningssystemet kan styra det reaktiva effektuttaget mellan stationerna och därmed minimera linjeförlusterna.

Allt styrs med en egenutvecklad avancerad mjukvara.

”Tack vare vårt integrerade momentanvärdessystem InVS (Instantaneous Value System) kan vi mäta el och styra snabbt, på delar av en elektrisk period”, avslutar Lars.