Igår besöktes vi av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Han och vår grundare Magnus Carlsson
samtalar om grundlagsskyddet, äganderätten för IETVs kunder inom
småskalig vattenkraft och även myndigheternas övertolkningar
vid införandet av EUs ramvattendirektiv. 
Det senare har kostat arbetstillfällen hos IETV, på landsbygden.