Sedan några år har IETV ett ramavtal med BaneNror som innebär ombyggnad av kraftförsörjning till järnvägen över hela Norge.

En huvuddel i leveransen är IETVs egenbyggda apparatskåp.
”Vi bygger allt in-house för att garantera kvalitet och funktion”, säger Robert Wallin på IETV.
Ser man ut över fabriksgolvet är det fullt av skåp under byggnation.
”Det är kul, för vi har alltid mycket att göra, men det är ändå lagom stressigt”, inflikar Johan Ekman.

Eftersom ramavtalet innebär många liknande skåp är det viktigt att kvalitet och likformighet bevaras genom hela leveransen. IETV har lagt mycket energi på modularisering och standardisering för att möjliggöra att många skåpsbyggare kan bygga likadant.

”Jag tycker arbetsmiljön är mycket bra”, säger Adam Blixt som jobbar som skåpsbyggare  sedan en tid tillbaka.

”Våra kunder förutsätter naturligtvis att funktionen är 100%, men de uppskattar också att vi lägger vikt vid att skåpen ser bra ut”, avslutar Robert Wallin.