Behovet av reläskyddstester hos våra kunder ökar. Sedan tidigare har vi provutrustningar från Programma/Megger, ISA och Omicron, men för att klara ytterligare krav investerar vi nu i en Sverker 900 från Megger.

”Med en bred flotta av provningsutrustning klarar vi de flesta krav på marknaden inom skyddsfunktionstester och dokumentation”, säger Lars Christoffersson – ansvarig för segmentet Järnväg.

”IETV är leverantörsoberoende och levererar protokoll och testfiler i de format kunden önskar”, avslutar Lars.