Projektet ska påvisa genomförbarheten hos en plattform för exekvering med förmågan att utföra skydds- och kontrollfunktioner (P&C-funktioner) från olika leverantörer på ett kontrollerat sätt. Detta kommer att underlätta leverantörsoberoende krav för och utformning av automation av understationer, så att elbolag kan införa komplexa skyddssystem till en reducerad kostnad.

Projektet kombinerar resultaten av den senaste utvecklingen inom kommunikation (IEC 61850) och industriell informationsteknik (IEC 61499).

Läs mer här:

http://www.energiforsk.se/program/smarta-elnat/projekt/kostnadseffektiv-automation/

För mer information kontakta Lars Christoffersson 0321-531917