Ängabäcks Kraftstation är beläget vid Lagan i Markaryd. Stationen består av två Kaplanturbiner med en gemensam effekt på 7MW och en normalårsproduktion på 28 GWh.

Kontroll- och Elentreprenaden bestod av en helhetslösning inklusive HSP-/LSP-ställverk, kontrollutrustning, magnetisering, batterisystem samt reläskydd för både 6 och 50 kV.

 

IETV stod för projektledning, konstruktion, installation, provning och idrifttagning.