IETVs vattenkraftskunder plågas nu av en mycket bristfällig utredning, vattenverksamhetsutredningen.

Inom kort kommer det att avgöras av våra politiker om våra kunder ska ägna sin framtid i miljöprocesser och domstol eller om man ska fortsätta renovera sin vattenkraftverk.