Djupt inne i berget vid Sokna kraftverk i Norge ligger två av Jernbanverkets viktiga omformare för att handha den elektriska driften av Dovrebanan som förbinder Oslo med Trondheim. Järnvägen utgör en del av den ena banan som går genom det inre av Norge i nord-sydlig riktning.

Den 50 år gamla anläggningen har renoverats i en totalentreprenad från IETV med flera underleverantörer där bland annat Euromaint levererade omformarna. Stort fokus låg på säkerhet och miljö där IETV ansvarade för den norska motsvarigheten till BAS-P och BAS-U.

15 miljonersprojektet som är det största i ett stort utbytesprogram av omformarstationer startade i Januari och är nu avslutat. Kontroll- och elutrustningen består av komplett konstruktion, stationskontroll för hela anläggningen, batterisystem, nytt kablage, fiberbaserad kommunikation, 4 stycken egenutvecklade EMA magnetiseringar, komplett fjärrstyrning mot driftcentralen i Oslo och styrning av utgående linjer i ställverket.