Broby och Knislinge kraftstationer ägs av E.ON och ligger i Helge å. 2014 byggde IETV färdigt dessa kontroll- och el-entreprenader.

Broby har två generatorer på 2.1 MVA per styck och Knislinge har en generator på  1115 KVA.

El-entreprenaden från IETV var en del i E.ONs totalprojekt för upprustning och effektivisering av kraftverken.

IETVs leverans består av elkonstruktion, bussbaserad kontrollutrustning med CPUer inklusive nya digitala VAMP reläskydd, ny egenutvecklad magnetiseringsutrustning (EMD), lokalkraft, ställverk 10 kV, stationstransformator samt reservkraft.

Projekten drevs som totalentreprenader där IETV ansvarade för helheten från projektledning och el-konstruktion till idrifttagning och validering.