I dagarna levererar IETV ytterligare ett magnetiseringssystem. “Våra magnetiseringar har blivit en framgångssaga”, säger Lars Christoffersson på IETV och fortsätter: “Vår första produkt EMA har vi levererat i stora kvantititer till allehanda motor- och generatorapplikationer främst i Sverige och Norge.”

Magnetiseringsutrustningarna fungerar som stand-alone där ofta högre krav ställs på informationshantering, styrning och redundans, eller kan vara integrerade i överordnade system. De är till största delen byggda på standardkomponenter utan interna gränssnitt för att erhålla leverantörsoberoende.

Den senaste produkten EMB är en fortsättning av EMA som klarar högre magnetiseringsström.

“EMA är konfigurerbar både till motor- och generatorstyrning. Det gör den till en mycket flexibel produkt”, avslutar Lars.