IETV har driftsatt ett styr och övervakningssystem av ställverk i Värnamo sjukhus.

5 st ställverk 10/0,4 kV kopplade i ett ringnät ger ström till sjukhusets alla byggnader. Vid strömavbrott används dieselgeneratorer som reservkraft och det nya styrsystemet manövererar automatiskt ca 150 st lågspänningsbrytare efter tillgänglig och uttagen effekt. Styrsystemet har redundans för att minimera risken att sjukhuset blir utan ström.

Övervakningen sker med ett SCADA-system där operatörerna har full kontroll på ställverken och även med manövermöjligheter. Information och data samlas in från energimätare, jordfelsinstrument, reservkraftsaggregat, reläskydd via ethernet och olika protokoll som Modbus, Comli och IEC 60870-5-103.

Ombyggnaden har skett i full drift av ställverken och drifttagningen har påverkat sjukhusets verksamhet minimalt.