IETV bygger om 25 roterande omformar åt Bane Energi som underleverantör åt EVS i Borlänge och Euromaint.

Norska järnvägen, precis som svenska, har en annan nätfrekvens och är enfas. För att omvandla nätfrekvensen finns det bl.a. ett stort antal mobila roterande omformare upp till 10 MW distribuerade över landet. Bane Energi tar nu ett totalgrepp för att göra alla omformare borstlösa och därigenom minska underhållskostnaden och öka driftsäkerheten.
IETV har fått uppdraget att bygga om 25 stationer i fält med ny kontrollutrustning och bl.a. vår egenutvecklade magnetiseringsutrustning EMA.