Triventus driftar många vinkraftverk av olika fabrikat. Dessutom är delägarna och intressenterna många.
Vi fick i uppdrag att skapa en lösning där snabbhet, enkelhet och enkel inloggning är prioriterat.
Resultatet blev en informationshemsida som också kan nås från mobiltelefon.
Informationen består av effekt, vindhastighet, vindriktning, utomhustemperatur, rotorhastighet, status ,eventuell stopptid samt  statistik dygn-, vecko- , månad- och årsvis.
Beroende på fabrikat, årsmodell och behörighet finns möjlighet att kvittera larm och återstarta vindkraftverk via hemsidan. Larm skickas som SMS, minicall och email.

IETVs fjärrlösningar är precis som vårt övriga sortiment anpassat efter dina behov. Vi kan förse dig med enkla eller avancerade lösningar. I vissa fall är behovet en enkel hemsida för att många intressenter snabbt ska kunna få en överblick. I andra fall vill man kunna styra kraftverken med smarta mobiltelefoner från hela världen. Vi har lång erfarenhet av många olika lösningar.