Trafikverket bygger två stycken nya hallar för att komplettera befintliga omformarstationer i Ösmo och Varberg. De placeras intill befintliga stationer för att utöka kapaciteten.

IETV har som underleverantör till Euromaint i Åmål fått i uppdrag att i intilliggande byggnader installera kontrollutrustningar, magnetiseringar, 3-fas ställverk, samt 16-kV enfasställverk för utgående linjer. Kontrollutrustningen styr motorer, generatorer, lokalkraft och ventilation.

I projektet ställs höga krav på kontrollutrustningen i form av snabba reglercykler och tidsstämplade händelser. Leverans sker våren 2016.