Block
Om IETV

IETV är ett kunskapsföretag som erbjuder kvalificerade tjänster inom kraftförsörjning till järnväg, vattenkraft och industri. Med teknik i framkant skapar vi hållbara värden för våra kunder och slutanvändare. Vill du vara med och forma framtiden?

JÄRNVÄG

Innovativ Kraftförsörjning

Vattenkraft

Kompletta lösningar

Industri

Står ni still kommer vi direkt

Vad vi gör på IETV

IETV är ett kunskapsföretag som erbjuder kvalificerade tjänster inom kraftförsörjning till järnväg, vattenkraft och industri. Med teknik i framkant skapar vi hållbara värden för våra kunder och slutanvändare. Vill du vara med och forma framtiden?

Addtech är en svensk börsnoterad tekniklösningskoncern. Verksamheten består av 140 självständiga koncernbolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framförallt tillverkande industri och infrastruktur – med fokus på långsiktig hållbar tillväxt.

IETV vill hälsa våra 2 nya medarbetare välkomna.

För att bemöta den stora efterfrågan från våra kunder förstärker vi nu organisationen på projektsidan [...]

ADDTECH FÖRVÄRVAR IETV ELEKTROTEKNIK AB

Pressmeddelande 2021-03-15 Ägarna till IETV Elektroteknik AB (IETV) har den 12 mars 2021 tecknat avtal [...]

Lösningar som bidrar till en mer hållbar utveckling.

IETV verkar för en hållbar framtid med våra huvudsakliga verksamhetsområden vattenkraft och järnväg.

Våra expertis

I vår organisation finns djup kunskap och lång erfarenhet inom flera kompetensområden.

Projektledning
Dimensionering & konstruktion
Test & provning
El & automation
Avancerad elkraftsmätning
Reläskydd
Felsökning
Selektivplaner
Programmering/PLC, HMI, SCADA)
Idrifttagning
Validering & kvalitet

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer

Sedan 1985

Unik kultur som bygger på en vilja att ta eget ansvar.

Läs vidare