IETV har slutfört stort tågomformarprojekt i Lundamo

Djupt inne i berget vid Sokna kraftverk i Norge ligger två av Jernbanverkets…