IETV bygger kontroll och el till 2 stycken 10 MW:s omformarstationer (Q50) åt Trafikverket

Trafikverket bygger två stycken nya hallar för att komplettera befintliga…