Samtal med riksdagsledamöter om vattendirektiv och vattenverksamhetsutredningen

  Från vänster IETVs VD Krister Karlsson, Ingemar Nilsson (s), Magnus…


IETV bygger ut för expansion

Sedan i fjol har vi byggt ut våra lokaler i Gällstad, från tidigare 1800 m2…


Luleå Tekniska Universitet och IETV samarbetar kring framtida skydd och kontroll i smarta elnät

Projektet ska påvisa genomförbarheten hos en plattform för exekvering med…


Totalentreprenad i Ängabäcks kraftstation åt Statkraft

Ängabäcks Kraftstation är beläget vid Lagan i Markaryd. Stationen består av två…


Vattenverksamhetsutredningen avgör

IETVs vattenkraftskunder plågas nu av en mycket bristfällig utredning,…


Succén fortsätter med IETVs fristående digitala magnetisering EMB

Hittills har IETV levererat 193 stycken magnetiseringsutrustningar i Norden.…


IETV i Gällstad får stororder i Norge

Ordern avser leveranser av ny styr- och kontrollutrustning till…


Entreprenader i Broby och Knislinge genomförda

Broby och Knislinge kraftstationer ägs av E.ON och ligger i Helge å. 2014…


Över 100 magnetiseringsutrustningar levererade

I dagarna levererar IETV ytterligare ett magnetiseringssystem. "Våra…


Ställverksstyrning i Värnamo sjukhus

IETV har driftsatt ett styr och övervakningssystem av ställverk i Värnamo…