Luleå Tekniska Universitet och IETV samarbetar kring framtida skydd och kontroll i smarta elnät

Projektet ska påvisa genomförbarheten hos en plattform för exekvering med…


Totalentreprenad i Ängabäcks kraftstation åt Statkraft

Ängabäcks Kraftstation är beläget vid Lagan i Markaryd. Stationen består av två…


Vattenverksamhetsutredningen avgör

IETVs vattenkraftskunder plågas nu av en mycket bristfällig utredning,…


Succén fortsätter med IETVs fristående digitala magnetisering EMB

Hittills har IETV levererat 193 stycken magnetiseringsutrustningar i Norden.…


IETV i Gällstad får stororder i Norge

Ordern avser leveranser av ny styr- och kontrollutrustning till…


Entreprenader i Broby och Knislinge genomförda

Broby och Knislinge kraftstationer ägs av E.ON och ligger i Helge å. 2014…


Över 100 magnetiseringsutrustningar levererade

I dagarna levererar IETV ytterligare ett magnetiseringssystem. "Våra…


Ställverksstyrning i Värnamo sjukhus

IETV har driftsatt ett styr och övervakningssystem av ställverk i Värnamo…


Ökad driftsäkerhet av energiförsörjning till järnväg

IETV bygger om 25 roterande omformar åt Bane Energi som underleverantör åt EVS…


Gör som Triventus, övervaka din vindkraft med IETV

Triventus driftar många vinkraftverk av olika fabrikat. Dessutom är delägarna…