Träffa oss på IETV på Nordic Rail.

Vi kommer visa våra storsäljande lösningar för framtidens kraftförsörjning till järnvägen – från…

Read More

IETV vinner kontrakt till Trafikverket

IETV, marknadsledande på styr- och kontrollutrustning till mobila strömförsörjningsenheter för tåg,…

Read More

IETV investerar i ny testutrustning

Behovet av reläskyddstester hos våra kunder ökar. Sedan tidigare har vi provutrustningar från…

Read More

Samtal med riksdagsledamöter om vattendirektiv och vattenverksamhetsutredningen

  Från vänster IETVs VD Krister Karlsson, Ingemar Nilsson (s), Magnus Carlsson,……

Read More

IETV bygger ut för expansion

Sedan i fjol har vi byggt ut våra lokaler i Gällstad, från tidigare 1800 m2 till dagens 2400 m2. Nu…

Read More

Luleå Tekniska Universitet och IETV samarbetar kring framtida skydd och kontroll i smarta elnät

Projektet ska påvisa genomförbarheten hos en plattform för exekvering med förmågan att utföra…

Read More

Totalentreprenad i Ängabäcks kraftstation åt Statkraft

Ängabäcks Kraftstation är beläget vid Lagan i Markaryd. Stationen består av två Kaplanturbiner med…

Read More

Vattenverksamhetsutredningen avgör

IETVs vattenkraftskunder plågas nu av en mycket bristfällig utredning,…

Read More

Succén fortsätter med IETVs fristående digitala magnetisering EMB

Hittills har IETV levererat 193 stycken magnetiseringsutrustningar i Norden. Senast i raden av…

Read More

IETV i Gällstad får stororder i Norge

Ordern avser leveranser av ny styr- och kontrollutrustning till strömförsörjningsenheter för tåg…

Read More

IETV har slutfört stort tågomformarprojekt i Lundamo

Djupt inne i berget vid Sokna kraftverk i Norge ligger två av Jernbanverkets viktiga omformare för…

Read More

Entreprenader i Broby och Knislinge genomförda

Broby och Knislinge kraftstationer ägs av E.ON och ligger i Helge å. 2014 byggde IETV färdigt dessa…

Read More

Över 100 magnetiseringsutrustningar levererade

I dagarna levererar IETV ytterligare ett magnetiseringssystem. "Våra magnetiseringar har blivit en…

Read More

Ställverksstyrning i Värnamo sjukhus

IETV har driftsatt ett styr och övervakningssystem av ställverk i Värnamo sjukhus. 5 st ställverk…

Read More

Ökad driftsäkerhet av energiförsörjning till järnväg

IETV bygger om 25 roterande omformar åt Bane Energi som underleverantör åt EVS i Borlänge och…

Read More

Gör som Triventus, övervaka din vindkraft med IETV

Triventus driftar många vinkraftverk av olika fabrikat. Dessutom är delägarna och intressenterna…

Read More

IETV bygger kontroll och el till 2 stycken 10 MW:s omformarstationer (Q50) åt Trafikverket

Trafikverket bygger två stycken nya hallar för att komplettera befintliga omformarstationer i Ösmo…

Read More